Περατάτα

0.0/5 κατάταξη (0 ψήφοι)

Οι πρώτοι οικισμοί στα Περατάτα και το γειτονικό χωριό Τραυλιάτα ανάγονται στο 15ο αιώνα. Τα χωριά αυτά κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας έζησαν υπό τη σκιά του Κάστρου του Αγ. Γεωργίου που το προστάτευε από το βορρά, ενώ από το νότο προστατεύονταν από τον Αγ. Ανδρέα. Την περίοδο αυτή πολλοί πάσχιζαν να εγκατασταθούν στα δύο αυτά χωριά και ιδιαίτερα στα Τραυλιάτα, γιατί είχαν την επιθυμία να συμπεριληφθούν τα ονόματά τους σε αυτά των ευγενών και να τα δουν στο libro d’ oro (βιβλίο στο οποίο γράφονταν τα ονόματα των Ευγενών).
Η βαρελοποιία και τα ασβεστοκάμηνα των Περατάτων ήταν ξακουστά στο παρελθόν καθώς προμήθευαν με αυτά το μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Πολλοί απ τους κατοίκους έφυγαν μετανάστες στην Αμερικανική Ήπειρο και την Αυστραλία ή ασχολήθηκαν με την εμπορική ναυτιλία όπως και πάρα πολλοί άλλοι Λειβαθινοί.

Twitter Facebook Be in Heaven by...
FacebookTwitterYoutube